Sesongens reisearrangementer med SSC:

Neste tur med SSC går til VM sprint og allround i Inzell, mars 2024. Gå til invitasjon her.

Stipendier gitt 1992-2020

Skøytedikt om SSC

Dikt til 30-årsjubileet 16.11.2021

Klubben i mitt hjerte

Diktene er skrevet av kasserer Gunnar Grunnaleite

SSCs 30-årsjubileum m/ middag på Wesselstuen 16.11.21

Tre presidenter var tilstede; nåværende president Reidar Langkjær (fra 2009) og tidligere presidenter Carl-Petter Leganger (1997-2009) og Trond Fjeldstad (1991-1995). Det ble fortalt gode historier og mimret om turer og opplevelser gjennom mange år. Kasserer og husdikter Gunnar Grunnaleite leste to dikt om klubben, hvorav et jubileumsdikt var bestilt av arrangementskomitéen. Du kan lese diktene på egen link på denne siden.

President Langkjær holdt tale og delte ut jubileumskulepenn til de frammøtte. 

Bilder fra festen ligge under arket Bilder

25-årsfest for SSC!

31 personer var samlet fredag 18.11.2016 for å feire klubbens 25-årsdag, som skjedde to dager tidligere. Klubbens stiftelsesdato er sammenfallende med det nasjonale åpningsstevnet på Slåtthaug 16.11.1991.

Petter Bentsen tok initiativ til - og tok på seg ansvaret for å arrangere festen. Den ble avholdt i Sandviken ILs klubblokale i Øyjordsveien. 

Invitasjon/program

Det var et variert program og god stemning. Vår forrige president Carl-Petter Leganger ledet festen med sikker hånd og myndig røst.

Det ble servert svinestek med grønnsaker og rikelig med god drikke. Før vi gikk til bords, ble klubbens nye banner avduket, se bildelink nedenfor. 

Hovedinnslaget under festen var historiker Jo Gjerstads foredrag om skøyteminner fra Ytre Sandviken fra 50-tallet og til nyere tider.

Klubbens første president, Trond Fjeldstad, foredro sammen med en av nestorene i klubben, Jan Reidar Rasmussen, om skøyteopplevelser på 60-70, og 80-tallet og klubbens tilblivelse i 1991. Foredraget måtte avbrytes av tid for smeltende dessertis, og gikk ellers som et stevne over flere distanser.

Innimellom var det diktlesning av klubbens kasserer, som leste sitt eget dikt "Skuteviken Skøite Club" for anledningen. Senere ble det dikt om "Den harde 1500 meteren". 

Helge Flesland takket for maten med gode historier og dikt av..., ja han dere vet. Det var diktet "Best før", som avslører hvor best-før datoen står. 

Sittende president Reidar Langkjær viste bilder fra nyere tid og redegjorde for klubbens rolle i dag m.m. Klubben har de senere årene gitt betydelige stipender til unge løpere, b.a. Sindre Henriksen, som nå er i verdenseliten.

Etter maten var det skøyterelatert quiss arrangert av Georg Wiig og Carl-Petter Leganger. Den var det president Reidar Langkjær som vant! Gratulerer!

Og så var det visst åpen bar og dans...? (referenten var barnevakt og måtte gå før det var slutt) :-(

En stor takk til jubileumskomiteen m/ engasjerte fruer som stilte i stand en stilfull jubileumsfeiring!

Her er noen bilder fra festen. Fotograf: Reidar Langkjær.

GG