Årsregnskap 2020 -

Årsregnskap 2000-2019

Årsregnskap 1992-1999

Minnestund for Ingvild Samdal

Ingvild Samdal 1970 -2020

Torsdag 13.8.2020 ble det avholdt minnestund i Johanneskirken i Bergen etter Ingvild Samdal, som døde 23. mars i år, og for hennes far, Terje, som gikk bort i juli. Ingvild døde drøyt tre uker før hun ville fyllt 50.

Ingvild var vara til styret i årene 2004-2007, og fast medlem som sekretær fra 2007. Ingvild vil bli husket som et sprudlende glad og entusiastisk menneske. Alle ble i godt humør i hennes nærvær. Dette kom også fram i de gode minneordene om henne i dag.

Skuteviken  Skøite Club minnet Ingvild for hennes gode innsats med en bårekrans med en siste hilsen fra SSC. Klubben var representert med President Reidar Langkjær, Kjersti Helleseth, Carl-Petter Leganger og Gunnar Grunnaleite.

Budsjettforslag

Protokoller

Info-brosjyrer

Før vi fikk etablert egen nettside, sendte vi ut en årlig informasjonsbrosjyre til våre medlemmer. Her følger to eksempler.