Bilder fra diverse aktiviteter

  • Det er forfattaren sjølv som les
  • Fra Årsmøtet 2022
  • Marit og Jan Reidar overlater historisk materiale til "Statsforvalteren"
  • Valgkomiteens leder orienterer

Inzell 2019 - VM enkeltdistanser

Bilder fra 30-årsjubileet

Bilder fra jubileumsfesten. Fotograf: G.Grunnaleite

 Bilde 1  Bilde 2  Bilde 3   Bilde 4  Bilde 5   Bilde 6