Styret i 2021-2023 (etter årsmøtet 2021)

       Styreverv              Navn                         Til           Mobilnr           e-post

 • President:                  Reidar Langkjær      2023         988 22 393         rla1952@yahoo.no
 • Visepresident:            Arne Kjølen             2022         413 35 939        arnkjol@gmail.com
 • Styrem./kasserer:      Gunnar Grunnaleite  2023         957 25 340        gunnar@grunnaleite.no
 • Styremedlem:            Sveinung Larsson    2023          976 67 408        svelar47@yahoo.no
 • Styremedlem:            Kjersti Helleseth      2022         402 86 749         Kjersti.Helleseth@gmail.com
 • Styremedlem:            Georg Wiig              2022         958 12 155         geor-wi@online.no
 • Varamedlem:             Rune Helljesen         2022         913 00 009         rune.helljesen@bullit.no
 • Kontrollutvalg:           Petter Bentsen         2022         930 13 144         petterbentsen@hotmail.com
 • Kontrollutvalg:           Lars Gunnar Veland  2022         909 24 375         laguvela@online.no 

 

 

Valgkomite 2021-2022 (etter årsmøtet 2021)

 • Medlem                    Carl-Petter Leganger  2022        958 58 973
 • Medlem                    Kåre Segadal             2022  
 • Medlem                    Ivar Hjellestad           2022
 • Varamedlem             Line Losnegård          2022

Presidenter i SSC

 • Trond Fjeldstad                    1991  -  1995
 • Karl Alexander Bjørnestad     1995 -  1997
 • Carl-Petter Leganger             1997  -  2009
 • Reidar Langkjær                   2009  -