Styret i 2020-2022 (etter årsmøtet 2020)

       Styreverv              Navn                         Til           Mobilnr           e-post

 • President:                  Reidar Langkjær      2021         988 22 393         rla1952@yahoo.no
 • Visepresident:            Arne Kjølen             2022         413 35 939        arne.kjoelen@munck-cranes.no
 • Styrem./kasserer:      Gunnar Grunnaleite  2021         957 25 340        gunnar@grunnaleite.no
 • Styremedlem:            Sveinung Larsson    2021          976 67 408        svelar47@yahoo.no
 • Styremedlem:            Kjersti Helleseth      2022         402 86 749         Kjersti.Helleseth@gmail.com
 • Styremedlem:            Georg Wiig              2022         958 12 155         geor-wi@online.no
 • Varamedlem:             Rune Helljesen         2021         913 00 009         rune.helljesen@bullit.no
 • Revisor:                    Petter Bentsen         2021         930 13 144         petterbentsen@hotmail.com   

 

Valgkomite 2020-2021 (etter årsmøtet 2020)

 • Medlem                    Carl-Petter Leganger  2021        958 58 973
 • Medlem                    Kåre Segadal             2021  
 • Medlem                    Ivar Hjellestad           2021
 • Varamedlem             Line Losnegård          2021

Presidenter i SSC

 • Trond Fjeldstad                    1991  -  1995
 • Karl Alexander Bjørnestad     1995 -  1997
 • Carl-Petter Leganger             1997  -  2009
 • Reidar Langkjær                   2009  -